desktop  Klik hier voor desktop-versie.  |Klik voor mobilemobile

Samen met werken aan uw hartenwens

Het ahAvontuur is een begeleidingstraject. U maakt uw hartenwens kenbaar en we kijken er samen naar. Maar het vervullen van de wens doet u zelf. ahAvontuur begeleidt, steunt en helpt in sommige situaties daadwerkelijk mee. Het is vooral een proces, een leerproces. Het verwezenlijken van uw wens is een verandering in uw leven, het proces is een verandering in u zelf.

De start van

ahAvontuur is gestart in 2005 als activiteit van André Heine. Met zijn brede ervaring als begeleider in de psychiatrie en als reisbegeleider in Azië is het doel van ahAvontuur mensen te helpen een stap in hun leven te zetten die het mogelijk maakt hun 'droom' te verwezenlijken. Die droom of hartenwens kan een (wereld)reis zijn maar even zo goed iets 'eenvoudigs' als: huis opruimen, meer ruimte in dezelfde woning, verbouwing, tuinontwerp, ontwerp van logo en huisstijl, contact herstellen met een uit het oog verloren vriend of familielid (zie dromen en wensen).

 

De methode

ahAvontuur is een methode waarbij iemand begeleid wordt bij het op een andere manier te werken aan wat hij of zij graag wil. Zoals hiervoor al gezegd zit het juist (nog) níet vervullen van de wens in ons 'systeem', onze manier van doen. Uitgangspunt is de droom of wens van de persoon. De begeleiding bestaat uit het samenwerken aan de vervulling van die wens. Met juist veel aandacht voor de wijze waarop de persoon het doet. Het is geen therapie en zeker geen diepgaande analyse maar vooral een oefening in het op een andere, meer effectieve manier verwezenlijken van wensen en verlangens. Terwijl de aandacht vooral gericht is op het werken aan de wens, is het onderliggende doel een blijvende verandering in de persoon zelf. De wens is een soort breekijzer om zo'n verandering in het leven te krijgen zodat er meer plezier en vrede is. Onverschillig of het oorspronkelijke doel nog wel bereikt wordt.

 

Geen psychotherapie

De methode is ontwikkeld door André Heine en gebaseerd op zijn ervaringen in de psychotherapie, als psychiatrisch verpleegkundige, diverse bedrijfstakken, workshops in bewustwording en niet in het minst in zijn eigen leven als wereldreiziger en reisbegeleider. In de bijna 40 jaar waarin hij deze ervaringen opdeed kwam hij steeds meer tot de conclusie dat het wel belangrijk is soms terug te kijken hoe zaken zijn gegaan. En vooral is het bij dat kijken belangrijk ook naar binnen te kijken. Maar ... wat je ook theoretisch leert of in zelfs therapeutisch situaties aan inzichten opdoet ; het werkt pas wanneer je het in de praktijk ook werkelijk(!) toepast.

 

Humor

Uw wens wordt zeer serieus genomen, wat het ook is (zie 'Doelgroepen'). Dat betekent niet dat er niet gelachen zal worden. Humor is een belangrijk bestanddeel van veranderen: afstand nemen, relativeren, even de spanning er af, opnieuw kiezen, vrolijk weer aan de slag... Door oog te hebben voor grappige situaties ontstaat er ruimte om meer creatief te zijn. Bovendien is het vervullen van de wens om meer plezier in uw leven te hebben. De manier waarop u dit bereikt bepaalt vooral wat de uitkomst van de inspanningen zal zijn: doe het met plezier.

 

Straks en ergens

Zoals in de inleiding al gezegd heeft de hartenwens de neiging om in het dagelijkse gebeuren te verdwijnen door te denken 'als straks' of 'als eenmaal dit ...' of 'als ik eenmaal daar ... '. De doelstelling van ahAvontuur is daarmee af te rekenen. Ervaring met cursussen en therapieën is dat met met goede moed na de sessie de deur uitstapt maar eenmaal thuis gekomen alweer met andere zaken bezig is.
ahAvontuur komt daarom bij u thuis, in de omgeving waar u het zelf waar gaat maken. We kijken samen in uw woonomgeving welke zaken bijdragen- en welke nu juist tegen werken of zelfs bevestigen dat het nooit gaat lukken. Ter plaatsen maken we afspraken waarop we de volgend keer teug komen.

 

Aan de slag

Na de kennismaking en het wederzijdse 'ja-woord' gaan we aan de slag. We gaan dieper in op de hartenwens: wat wil je en hoe denk je het te bereiken. Doordat je al in de eerste sessies luid en duidelijk je intentie uitspreekt jouw wens werkelijk te willen vervullen ontstaat er meer contact met de diepere jr motieven. Dat zal straks de brandstof zijn om door te zetten.
Bijvoorbeeld de wens om te gaan reizen is geen vlucht maar juist het besluit te breken met hardnekkige gewoontes. Het niet meer willen uitstellen van het opruimen het huis is dan niet meer je schoonmoeder haar zin geven, maar komt voort uit het verlangen het verleden los te laten, 'oud zeer' op te ruimen.
Door juist hier te stoppen met praten en direct aan de slag te gaan om de wens te verwezenlijken komen als vanzelf de confrontaties naar voren. Nu zijn de confrontaties geen onderbewuste weerstand meer maar direct herkenbaar. En nu is er alle vrijheid en alle ruimte om het op andere, een nieuwe, veel speelsere manier, ja een veel effectievere manier aan te pakken en dit oefenen.

 

Niet alleen maar zitten praten

De kracht van ahAvontuur is dat je niet op een stoel zit te praten maar dat we samen aan de slag gaan. Met woorden kun je wel uitdrukken waar je naar toe wil en ook wat je denkt wat het is dat je tegenhoudt. Maar door echt aan de slag te gaan wordt helder hoe het komt dat je je hartenwens tot nu toe steeds maar weer niet vervuld hebt. Ook al kun je veel onder woorden brengen. Door juist kleine dingen in je doen te veranderen kun je oefenen zaken op een andere manier, met een andere houding en vooral met een andere intentie aan te pakken. In je wensen richt je je dan gaande weg steeds meer op wat je werkelijk wilt in plaats van je steeds maar weer af te stemmen op wat er is.
Doordat ahAvontuur samen met jou zaken ter hand neemt is er ook iemand die met je meekijkt of oude gewoontes er niet weer insluipen en dat je nieuwe manier van doen geperfectioneerd wordt.

 

Het ahAvontuur

Deze werkwijze waarin vooral wordt samengewerkt maakt het mogelijk veilig en in een aangepast tempo het avontuur van een ander leven aan te gaan. Het wordt zo een avontuurlijke reis waarbij je op sommige momenten een aha-ervaring* hebt: een plotselinge ontdekking, een onverwacht inzicht, een nieuwe ervaring. Gaandeweg groeit je zelfvertrouwen en kun je steeds meer en vaker op een nieuwe manier aan je wensen werken: het aha-avontuur.

De aanpak van ahAvontuur kan er voor zorgen dat je meer zelfinzicht krijgt, beter weet wat je werkelijk wilt en vooral ook hoe je dit zèlf kunt bereiken. Het avontuur is vooral op pad te gaan, het 'ahA!' is de ontdekking van kleine en grotere eigenschappen in je zelf waar je steeds meer invloed op krijgt.

* Wikipedia: 'Een aha-erlebnis, wat letterlijk "aha-ervaring" betekent, is de situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten verkrijgt. Bij zo'n situatie is men vaak geneigd "aha! dus dat zit zo", of "aha! zo kan het dus ook" te denken. (   )

hartenwens naar boven ◄◄◄ begin dromen en wensen  ►

desktop  Klik hier voor desktop-versie.  |Klik voor mobilemobile

vrijdag 15 mei 2020 21:19 laatst bijgewerkt