desktop  Klik hier voor desktop-versie.  |Klik voor mobilemobile

De werkwijze van

Kern van het ahAvontuur is dat er echt gewerkt wordt. Zeker eerst goed verkennen wat de hartenwens is maar dan van de stoel af: aan de slag. Wat voor mentale inzichten je ook verwerft: het daadwerkelijk laten zien in je gedrag is de werkelijke verandering. Pas dan is de hartenwens echt vervult.

 

Het eerste contact

Het allereerste contact zal bestaan uit een kennismaking per telefoon. U krijgt gelegenheid uw wens of droom te uiten en vragen te stellen over onze werkwijze. Wanneer we wederzijds besluiten de kennismaking voort te zetten dan maken we een afspraak. We hebben dan een gesprek in uw woonomgeving waarin we uw droom verder verkennen en kijken naar de (on)mogelijkheden en eventuele oplossingen. Dit is een intakegesprek dat niet in rekening wordt gebracht. Hierna kunt nu besluiten of u aan uw avontuur wilt beginnen met de begeleiding van ahAvontuur.

 

Verkenning

De wens of droom die u heeft koestert u al heel lang of is juist door een gebeurtenis plotseling ontstaan. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is om in een gesprek te onderzoeken wat u werkelijk wil. Meestal is het onderwerp van de wens geen doel op zich maar een middel om iets te bereiken. We gaan samen op onderzoek uit wat voor u het werkelijke eindresultaat moet zijn. In de regel is dat het 'gevoel' dat de hartenwens die in vervulling is gegaan oplevert.

 

Stappen

We besluiten welke stappen er genomen moeten worden om dichter bij het doel te komen. Tegelijkertijd wordt gekeken welke ondersteuning daarbij nodig is. Een aantal zaken kunt u waarschijnlijk prima zelf nadat duidelijk is geworden wàt er moet gebeuren. In andere zaken heeft u directe steun nodig of is het gewoon veel prettiger het samen te doen. Soms zijn er aangelegenheden die het beste vóór u gedaan moeten worden, eventueel door een derde. Hulpmiddelen kunnen worden toegepast en hulp van derden kan worden ingeroepen.

 

Metamorfose

Op de weg naar het vervullen van uw wens zullen er lastige momenten zijn. Niet voor niets was het tot dan niet gelukt uw droom te verwezenlijken. ahAvontuur ziet daar de vergelijking met een dramatische moment in het leven van een rups.

 

''Mij krijgen ze nooit in zo'n vliegding... !!'

Uit: 'Kun je een rups leren vliegen?'
Jan Bommerez / Kees van Zijtveld

Voor een rups is het onvoorstelbaar (èn waarschijnlijk heel beangstigend) zich het leven als een vlinder voor te stellen. Juist in die fase is steun nodig om de moed op te brengen die juiste stappen ook echt te nemen. Deze steun is geen garantie - maar vaak wel een grote factor - voor succes.

 

Terugkijken

Iedere volgende ontmoeting begint met het vaststellen wat de stand van zaken nu is. De belangrijkste vraag is: 'Wat is er op dit moment nodig om dichter bij het doel te komen?'. Het antwoord op die vraag krijgt dan vervolgens een praktische invulling. Wat kan er gedaan worden, en vaak nog belangrijker: wat is de beste houding naar de obstakels of juist omgang met de kansen van dit moment?

 

Het bereiken van het doel

Een garantie dat het doel bereikt zal worden is niet te geven. In de regel zal de behoefte aan begeleiding verderop in het traject kleiner worden. De cliënt heeft een werkwijze, een houding ontwikkeld waarmee diegene veel vaardiger is doelen te stellen en deze te bereiken.
Wanneer het vooraf gestelde doel heel tastbaar is geworden dan kan de hartenwens vervuld zijn. De weg er naar toe zal avontuurlijk geweest zijn en wellicht momenten opgeleverd hebben dat u tegen uzelf of hardop: "ahAA ... !" uitgeroepen heeft.
Niet alleen is er dan iets in uw leefomgeving iets veranderd; er is ook iets in u veranderd. Meestal is dat een verandering die onomkeerbaar is ...

 

Einde van de begeleiding

De begeleiding eindigt ieder moment wanneer u dat wilt (in overleg, binnen de afspraken die daarover gemaakt zijn). Dat moment kan zijn dat u merkt dat u uw doel bereikt hebt, dat u zonder begeleiding ook uw doel kunt verwezenlijken of dat u tot de ontdekking bent gekomen dat uw hartenwens niet vervult hóeft te worden.
Het kan namelijk gebeuren dat door het werken aan vervulling van uw wens, u tot het inzicht komt dat u eenvoudig zonder begeleiding of hulp kunt bereiken wat u werkelijk graag wil. Of u merkt gaandeweg dat uw droom of hartenwens gewoon een droom moet blijven en u nu nog meer gemotiveerd en met meer bevrediging de dingen doet die tot uw dagelijks leven horen. Wellicht is dat wel de belangrijkste 'ahA!' ...

Sommige cliënten zijn het traject van het vervullen van hun hartenwens begonnen toen ze door hun gezondheid er achter kwamen dat ze niet veel tijd meer hadden de wens te vervullen. Het kan zijn dat zijn/haar gezondheid dermate verslechtert dat het werken naar het eerst gestelde doel niet meer haalbaar is. Ook in een terminale fase kan een cliënt rekenen op steun van ahAvontuur.

[zie ook werkwijze t.a.v. tarieven]

doelgroepen naar boven ◄◄◄ begin workshops

desktop  Klik hier voor desktop-versie.  |Klik voor mobilemobile

vrijdag 15 mei 2020 21:19 laatst bijgewerkt