desktop  Klik hier voor desktop-versie.  |Klik voor mobilemobile

Workshops met

De workshops van ahAvontuur gaan over bewustzijn, vergeven en het werken met liefde. Dit zijn ook de kernthema's in de begeleiding maar nu als afzonderlijk onderwerp aangepakt. Ze zijn gericht op het vergroten van inzicht en kunnen incidenteel en structureel toegepast worden.

Aan de slag met ...

Bewustzijn: alles of niets? Alles en Niets! begint met een inleiding waarbij gaandeweg in twee uur meer interactie ontstaat. De lezing is op inzicht gericht: geen intellectuele kennis vermeerdering maar herkenning en begrip.
Het staat prima op zichzelf maar is ook in te zetten in een serie van inleidingen over verschillende onderwerpen waaronder bewustzijn, non-dualisme, spiritualiteit en dergelijke. Dit kan als programmaonderdeel in een cursus, een werkweek, op een beurs of voor een groep die geïnteresseerd is in dit onderwerp waarbij het in combinatie met een ander, verwant onderwerp, ook een dagdeel in beslag kan nemen. [meer ...]

Vergeven: de eerste stap is een echte workshop waarbij de deelnemers vooral met zichzelf aan de slag gaan en is met name bedoelt voor een groep die regelmatig met dit doel bij elkaar komt. ahAvontuur zal binnenkort in Den Haag een groep starten. Vergeven: de eerste stap kan ook incidenteel ingehuurd worden of gebruikt worden om zelf een groep op te starten. [meer ...]

Werken met Liefde is een project waarbij mensen begeleid worden hun werk met liefde te doen. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk waarbij het er vanzelfsprekend wel om gaat dat er een eindproduct is maar de wijze waarop en de tijdsduur ondergeschikt is aan het oefenen in Liefde. Het is zeer geschikt voor startende woon/werkgemeenschappen. [meer ...]

Bewustzijn: alles of niets? Alles en Niets!

Twee uur samen die begint met een inleiding die gericht is op inzicht in plaats van intellectuele kennisoverdracht. In een klein uur geeft André Heine een heldere uiteenzetting van zijn visie op de verbinding tussen het universele- en het mentale bewustzijn vanuit een non-dualistisch en metafysisch perspectief. Het geheel is er op gericht in het dagelijks leven makkelijker het onderscheid te maken tussen (bewust) gewaar zijn en bewust Zijn. Hierop volgt een interactief gedeelte waarbij vanuit persoonlijke ervaring de inzichten, hier en daar met humor, verder toegelicht worden.

Al snel zal duidelijk worden dat alles wat we gebruiken om te communiceren, om ergens mentaal bewust van te worden, slechts symbolen zijn die ergens naar verwijzen. Het 'alledaags bewustzijn', dat wat we bedoelen wanneer we spreken over  'bewust handelen', 'onbewust', 'bewusteloos' en dergelijke, is slechts het omzetten van emoties en gevoelens naar symbolen: woorden, beelden. Het is de taal van ons waarnemen, ons gewaar-zijn, synoniem aan 'bewust' in het dagelijks gebruik. Kortom signalen zijn bij 'het hoofd' aangekomen en verwerkt.
Het 'universele bewustzijn' is niet met onze zintuigen waarneembaar en daarmee schieten woorden altijd te kort. De symbolen die deze woorden slechts zijn, hoe mooi wellicht neergezet, blijven slechts beperkte verwijzingen naar wat het 'werkelijk' is.

Is de voorgaande alinea een helder verhaaltje? Waarschijnlijk niet : het is in een notendop waar in Bewustzijn: alles of niets? Alles en Niets! ruim de tijd voor wordt genomen. In ieder geval geeft het aan dat het een uitdaging is om dit onderwerp, waar letterlijk(!) vele bibliotheken over volgeschreven zijn, in alledaagse taal in een uurtje uiteen te zetten voor vooral mensen die zich weinig met non-dualisme en het metafysische bezig houden. Toch zijn de kritieken op een middag met het bewustzijn van André Heine grotendeels zeer positief.

[reviews]    [agenda]     [tarieven]

Vergeven: de eerste stap

De meest effectieve manier om van een zwaar verleden af te komen is vergeven. Er zijn zeer veel technieken die ons ten dienste staan om het op een gerichte manier aan te pakken. Afgezien van persoonlijke voorkeuren voor een bepaalde techniek is de ene methode effectiever dan de ander. Ook kan de ene methode maken dat je meer vrede hebt met het verleden maar werkt de andere methode met veel meer dieptewerking. Bij Vergeven: de eerste stap zal vooral gebruik gemaakt worden van het zeer aan te bevelen 'Boek van Vergeving' van Willem Glaudemans.

In de begeleiding met ahAvontuur zal 'vergeving', ook al zal het wellicht niet zo genoemd worden, vaak aan de orde zijn. Om iets nieuws te beginnen zal het oude losgelaten moeten worden, dat kan niet zonder er aandacht aan te besteden en vervolgens niet zonder er iets mee te doen.

Als workshop is Vergeven: de eerste stap een veertiendaagse bijeenkomst waarbij ahAvontuur
faciliteert, begeleidt en vooral ook mee doet. Het heeft het karakter van een zelfhulpgroep waarbij we op een gelijkwaardige manier ons oefenen in vergeven; het werkelijk loslaten van een belastend verleden om zo weer een volgende stap te zetten.

[agenda]    [tarieven]

Werken met Liefde

Dit project biedt steun aan beginnende woon/werkgemeenschappen die gericht zijn op persoonlijke groei en daarmee een 'betere wereld'. Het biedt een combinatie van zingeving voor vrijwilligers, inkomsten voor de organisator en gerichtheid op een 'hoger doel' (Liefde) en ervaring met het geven en organiseren van workshops.
De begeleiding zal vooral bestaan uit een aantal 'brainstorm-sessies' met de organisatoren om tot een goed opzet te komen, een aantal bijeenkomsten om knelpunten te ontdekken en te hanteren en vervolgens eventuele begeleiding bij try-outs.
Alle ontmoetingen zullen op de projectplaats zijn: het is essentieel direct een verbinding te maken met de materiële realiteit. Het begeleiden van de opstart van eenmalige projecten met een zelfde doel is ook mogelijk.

[agenda]    [tarieven]

   

werkwijze naar boven ◄◄◄ begin tarieven

desktop  Klik hier voor desktop-versie.  |Klik voor mobilemobile

vrijdag 15 mei 2020 21:22 laatst bijgewerkt